Overige data

Kadaster | 3 checks

Controle op:
1: Meerdere betrokken deelpercelen (automatisch meegeleverd, max. 3)
2: Aanvullende appartementsrechten vermeld op transportakte (melding)
3: Samenvattende controlestaat (WKPB, mandeligheid, erfdienstbaarheden)

  • Eigendomsinformatie / Kadastraal uittreksel(s)
  • Leverings- / Transportakte
  • Kadastrale kaart
  • Splitsingsakte
  • Erfpachtakte
  • Samenvattende controlestaat

Afkomstig uit: BAG en BRK | 0% BTW +10% handlingsfee


Ruimtelijke plannen | 1 check

Gemarkeerde met weblink naar origineel bestemmingsplan.

Controle op:
1: Enkel- of dubbelbestemming ‘Wonen’
2: Samenvattende controlestaat

Bij afwezige of afwijkende bestemmingen wordt er gesignaleerd hierbij wordt alle onderliggende documentatie middels weblinks ontsloten.


Logo EnergieLabel 2

Energielabel

van het energieprestatie certificaat van het object


of
Bekijk onze prijzen

WhatsApp Image 2020-05-17 at 19.08.09
WhatsApp Image 2020-05-17 at 19.13.36
TaxaData, de data leverancier voor de taxateur