fbpx

Prijzen


Prijzen

Van één stuk tot een compleet dossier, iedere aanvraag is op maat samen te stellen.
Additionele stukken kunnen (later) los worden toegevoegd.

 • VvE Dossier – SaaS // Fully managed

 • Bodeminformatie

 • Bestemmingsplan

 • Energiecertificaat

 • Kadastrale kaart

 • Eigendomsakte

 • Transportakte

 • Splitsingsakte

 • Erfpachtakte

Losse
documenten

6,95 // 12,95

 • 1,50

 • 1,50

 • 0,50

 • 1,50

 • 3,47

 • 3,47*

 • 3,47*

 • 3,47*

Pakket
Omgevings-informatie

4,50

Pakket
Compleet

v.a.10,51

VvE dossierBodeminfor-matie 1,50


Bestemmings-plan 1,50


Energielabel 0,50


Kadastrale kaart 1,50


Eigendoms-akte 3,47


Transportakte* 3,47


Splitsingakte* 3,47


Erfpachtakte* 3,47

SaaS
6,95

Pakket Omgevings-informatie

Full service
12,95

Pakket Compleet dossier

Alle prijzen exclusief BTW
* eigendomsakte vereist

TaxaData, de data leverancier voor de taxateur